Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Industrisektionen

Industrisektionen er for virksomheder med hel eller delvis industriel produktion som forretningsområde.

Det drejer sig blandt andet om producenter af ind- og udvendige døre, vinduer, trapper, gulve, køkkener, spær, møbler, inventar, huse, elementer og andre varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder samt virksomheder, der udfører overfladebehandling. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Formål
Industrisektionens formål er blandt andet: 

  • at samle alle industrielle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til bygge- og boligsektoren og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
  • at virke som bindeled mellem Industrisektionens medlemmer og Dansk Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, og
  • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.

 

Læs mere om Industrisektionen og kontingentsatsen.

Kursustilbud

Som medlem af Industrisektionen kan du få 50 procent rabat på et udvalg af Dansk Byggeris kursustilbud.

Læs mere og download kursuskatalog