Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hjemsendelse og arbejdsfordeling – to nye organisationsaftaler indgået på ITM-overenskomsten

Dansk Byggeri og 3F Industrigruppe har med udgangspunkt i Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten drøftet tiltag, der som følge af COVID-19-udbruddet kan afhjælpe situationen for de virksomheder og medarbejdere, hvis ansættelsesretlige forhold er baseret på ITM-overenskomsten.

Både Dansk Byggeri og 3F Industrigruppe er enige om, at virksomheder, så vidt det er muligt, skal undgå, at coronasituationen leder til afskedigelser. Organisationerne henstiller derfor virksomhederne til – om muligt – at gøre brug af Trepartsaftalen fra den 14. marts 2020. Trepartsaftalen omhandler midlertidig lønkompensation eventuelt kombineret med kollektive aftaler om lønreduktion baseret på aftalen mellem DA og FH.

Organisationerne har dog konstateret, at der kan være situationer, hvor ovennævnte tiltag ikke er udtømmende. Derfor er er indgået to aftaler, der kan imødekomme disse situationer.

1. Forkortet varsel ved arbejdsfordeling
Folketinget ved Beskæftigelsesministeriet har besluttet, at virksomhedernes anmeldelse om arbejdsfordeling til jobcentrene i den nuværende situation skal ske senest, når arbejdsfordelingen træder i kraft (hidtil har der været en varsel på en uge).

Som udgangspunkt er de overenskomstmæssige bestemmelser om arbejdsfordeling således, at arbejdsfordeling kan igangsættes otte arbejdsdage efter, at organisationerne har godkendt arbejdsfordelingen.

Dansk Byggeri og 3F Industrigruppen har i forlængelse af ovennævnte initiativ fra Folketinget aftalt, at arbejdsfordeling jf. § 13 i Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten ved lokal enighed kan igangsættes, så snart arbejdsfordelingen er anmeldt til jobcentret og godkendt af organisationerne.

Organisationerne er enige om at fremme godkendelsesproceduren mest muligt.

Den forkortet varsel er indtil videre gældende for arbejdsfordelinger, der bliver iværksat i perioden til og med uge 13, 2020. Organisationerne er dog enige om, at aftalen om forkortet godkendelsesprocedure bliver taget op til drøftelse i slutningen af uge 13 med henblik på en eventuel forlængelse.

Det er Dansk Byggeris vurdering, at aftalen bliver forlænget således, at aftalen løber til og med mandag den 13. april 2020.

2. Hjemsendelse i forbindelse med Coronavirussen
Som nævnt har organisationerne konstateret, at de lovgivningsmæssige tiltag foranlediget af Trepartsaftalen ikke er udtømmende. Der kan desuden være forhold, som gør, at virksomhederne vurderer, at der er behov for yderligere tiltag på grund af den foreliggende situation. 

Med det formål at håndtere disse situationer, er organisationerne enige om, at virksomheden kan hjemsende medarbejdere uden varsel og løn. Det er gældende i de tilfælde, hvor arbejdet bliver stoppet for at mindske udbredelse af Corona-virussen.

Sker hjemsendelse i forbindelse med en akkordopgave, har medarbejderen ikke pligt til at vende tilbage til virksomheden og færdiggøre akkordopgaven, hvis medarbejderen i mellemtiden påbegynder et andet arbejde og virksomheden har fået besked herom. 

Så snart hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tage de hjemsendte medarbejdere tilbage og indplacere dem i produktionen.

Kontakt os
Har du spørgsmål til til de to organisationsaftaler, om den forkortede godkendelsesprocedure, hjemsendelse eller øvrige spørgsmål til ansættelsesforhold er du velkommen til at Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, agsmail@danskbyggeri.dk, tlf. 72 16 00 00.