Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Din guide til registrering af problematisk kemi

Pr. 5. januar 2021 er det din virksomheds ansvar at registrere i SCIP-databasen, hvis dine produkter indeholder problematisk kemi. Vi guider dig til, hvordan du gør.

Hvad er SCIP?

SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products), og er en database, hvor virksomheder kan registrere varer, der indeholder problematisk kemi. Denne registrering kan blandt andet gøre affaldshåndtering og -sortering lettere, da både forbrugere og affaldshåndteringsselskaber kan bruge databasen som opslagsværk for, hvordan et produkt skal håndteres.

Læs mere på DI Dansk Byggeris hjemmeside ved at klikke her 

 

Hvad skal registreres?

Selv små mængder af problematisk kemi er nok til, at dit produkt eller artikel skal registreres i SCIP. Indeholder produktet eller artiklen mere end 0,1 pct. vægt af et kemisk stof fra EU's såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed nemlig registrere produktet eller artiklen i den nye SCIP-database.

Hvis du er i tvivl, har Miljøstyrelsen lavet en nem guide, hvor du ved hjælp af 3-4 spørgsmål kan få svar på, om du skal registrere dit produkt.

Klik her for at gå til guiden

 

Hvad er en artikel?

Sådan definerer REACH en artikel

  • Ifølge REACH-forordningens artikel 3, stk. 3, defineres en artikel som "en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion".
  • En "kompleks genstand" er en genstand, der består af flere artikler.
  • Genstande, der samles eller sammenføjes i komplekse genstande, er stadig artikler, så længe de bevarer en særlig form, overflade eller design, eller så længe de ikke bliver til affald.

Læs mere om artikler her

 

Hvordan registrerer jeg?

Selve registreringen i SCIP-databasen foregår via hjemmesiden for EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Processen kan tage tid at gennemføre – så begynd i god tid inden fristen 5. januar 2021. På ECHAs hjemmeside får du en 6-trins guide til, hvordan du registrerer dit produkt eller artikel.

Find guiden ved at klikke her

 

Stadig i tvivl? Kontakt Dansk Byggeindustri og DI Dansk Byggeri

Opstår der spørgsmål og har du brug for vejledning, er du mere end velkommen til at kontakte vores sekretariat:

Simon Stig Gylling, fagleder for Miljø Dansk Byggeri, 7216 0267 eller ssg@di.dk

Frederik Waitz Søborg, chef for Dansk Byggeindustri, 72 16 01 93 eller fws@di.dk.