Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forenkling og vægtning af virksomhedskontakt

Dansk Byggeri glæder sig over ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Forberedende Uddannelse erstatter en række velkendte forløb

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse foreslår som noget nyt en forberedende uddannelse for elever under 30 år, der ikke går direkte fra folkeskole til erhvervsskole eller gymnasium.

De nuværende forberedende tilbud EGU, KUU, AVU, produktionsskoleforløb og ordblindeundervisning erstattes dermed af en ny uddannelse med navnet Forberedende Uddannelse.

På Forberedende Uddannelse kan eleverne vælge mellem tre spor: Erhvervslinjen, Almenlinjen og Produktionsskolelinjen. Det virker ifølge Dansk Byggeri overskueligt, og underdirektør Louise Pihl glæder sig over, at der er fokus på et målrettet forløb mod en ungdomsuddannelse.

- Tilbuddene har været lidt af en jungle for de unge og virksomhederne. Derfor er der bestemt grund til at rose forenklingen, og vi ser med forventning frem til det videre forløb. Her og nu glæder vi os over ekspertgruppens anbefaling og regeringens opbakning til forslaget, siger Louise Pihl.

Ud over overskuelighed i de forberedende tilbud anbefaler ekspertgruppen en større tilknytning til erhvervslivet i udskolingen. De lægger således vægt på en tidlig og systematisk indsats som en helt central del af løsningen, hvis det skal lykkes at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Det betyder samtidig, at skolerne skal gøre mere brug af erhvervspraktik og inddragelse af virksomhederne i undervisning og vejledningsaktiviteter.

- Vi har rigtig gode erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde. Undervisningen bliver praksisnær og spændende, når klasselokalet rykkes ud i virkeligheden, og eleverne oplever en dagligdag i fx bygge- og anlægsbranchen. Det er stadig et nyt samarbejdsfelt, og skolerne og virksomhederne er stadig ved at lære hinanden at kende og udvikle forløb af høj kvalitet. Men vi er klar til at klæde virksomhederne på og til at byde skolerne indenfor, forsikrer Louise Pihl.

Bygge- og anlægsbranchen har været repræsenteret i ekspertgruppen med Jesper Arkil, adm. direktør i entreprenørvirksomheden Arkil, som således har været erhvervslivets stemme i udviklingen af anbefalingerne.

Kontaktinformation
Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 12
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32