Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Videncenter for miljøfarlige stoffer har fundet værtskab

Først kom pengene på plads, og nu er vinderne af opgaven om at skabe et videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald også fundet. Det bliver et stærkt konsortium af kompetencer indenfor viden og kommunikation, der nu får ansvaret for at løfte opgaven

Miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, asbest og bly udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker og miljø. På den baggrund har Dansk Byggeri arbejdet for at samle interessenterne om et videncenter for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Pengene er allerede på plads med hjælp fra GI, Realdania og med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Nu er så også værtskabet på plads. En konkurrence i EU-udbud om at løfte opgaven med at styrke kompetence og videnformidling er afgjort og vinderne fundet.

Det bliver et konsortium bestående af Teknologisk Institut, Golder Associates og KommunikationsKompagniet A/S, der fremover skal sikre den nødvendige indsigt og service til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner i forhold til udfordringer med miljøfarlige stoffer og materialer i byggeriet.

- Videncenter for Håndering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – er nu i gode hænder, og vi glæder os til at se dette konsortium få sat sig effektivt på at løfte opgaven med at vejlede parterne. Nu skal vi sikre et godt samarbejde om at håndtere problemerne mest fornuftigt ved at øge viden og formidling mellem bygherre, entreprenører, rådgivere og kommuner – herunder hvilket ansvar, vi hver især har i forhold til at løse problemerne, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, og tilføjer:

- Det her er samtidig et vigtigt bidrag til at realisere visionerne i branchen bredt med en så vigtig dagsorden som bæredygtighed.

GI, Realdania og Miljøstyrelsen har skabt det nødvendige budget for et videncenter på omkring 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges 1,2 mio. kr. fra det vindende konsortium - i alt 8,0 mio. kr. Pengene skal gå til opstart og udvikling af videncenteret, produktion af vejledninger til byggeriets parter, sekretariatsbetjening og udvikling af en forretningsmodel for videreførelse af centeret på bæredygtige forretningsvildkår.

Videncentret vil blive målrettet byggeriets parter, nemlig bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner med det formål at yde gratis vejledning i, hvordan gældende miljøregler overholdes.

- På mange måder har vi tilstrækkelig lovgivning om, hvordan vi skal håndtere de miljøfarlige stoffer og byggeaffaldet. Men skal vi effektivisere arbejdet, er koordinering et must, og det er i virkeligheden først og fremmest her udfordringerne skal findes. Det håber vi, at VHGB kan være med til at afhjælpe i de kommende år, siger Michael H. Nielsen.

Videncenteret skal køre med gratis vidensformidling de næste 2½ år, hvorefter der skal udvikles en forretningsmodel, der sikrer, at centeret kan køre videre på markedsmæssige betingelser.