Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nye muligheder for ’mikro’-virksomheder

Når fx de energimæssige egenskaber skal bestemmes og deklareres, på eksempelvis en DoP (deklaration of Performance), CE-, DVV- eller energimærkningsordningen A-G, har det hidtil været meldt ud at beregningerne skal være udført hos et notificeret organ, som fx Teknologisk Institut eller tilsvarende udenlandske institutter.

Det skal det fortsat, men Byggevareforordningens bestemmelser (artikel 36-38) giver alternativer muligheder for at såkaldte ’mikro’-virksomheder kan opnå dokumentationen på anden vis.

VinduesIndustrien har drøftet artiklerne med DTU BYG og myndighederne ved Trafik- og Byggestyrelsen(TBST) samt Energistyrelsen (ENS). Som resultat heraf kan DTU BYG nu tilbyde ’mikro’-virksomhederne et udviklings- samt dokumentationsforløb, der opfylder kravene til dokumentation både i forhold til BR15, DoP, CE-, DVV- og til energimærkningsordningen A-G.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatet eller:

Professor Svend Svendsen
email: ss@byg.dtu.dk / Mobil: 2261 1854
DTU BYG Institut for Byggeri og Anlæg
Brovej, Bygning 118, rum 210, 2800 Kgs. Lyngby.

Ved betegnelsen ’mikro’-virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over EUR 2 mio.

Se den officielle definition på dette link:
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm.