Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Godt med ambitiøse klimakrav til Danmark

Danmark skal reducere CO2-udledningen med 39 % frem til 2030. Det er et vigtigt skridt på vejen mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, mener Dansk Byggeri

EU Kommissionen har fremlagt en ny klimapakke, som sætter krav til reduktionen af CO2 i den ikke-kvoteomfattede sektor, populært kaldet biler, bønder og boliger. Der lægges i pakken op til, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 39 % frem mod 2030.

 

- EU-Kommissionen har med sit netop offentliggjorte krav til de enkelte landes CO2 reduktionsmål lagt op til et ambitiøst klimakrav for Danmark. Kravet bør ikke kun ses som en byrde. Det bør også ses som et vigtigt skridt på vejen mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

 

Den danske regering vælger selv, hvordan den vil prioritere indsatsen for at nå klimakravet. Transportsektoren, landbrugssektoren og bygningsmassen er de områder, der står for størstedelen af CO2-udledningen i den ikke kvoteomfattede sektor.

 

- Danmark bør prioritere sin indsats for at nå klimakravene nationalt, ellers risikere vi at forsinke og fordyre den omstilling vi alligevel skal realiserer. Og vi ved, at der er rigtig mange potentialer for varmebesparelser især ved energirenovering af bygninger fra før 1980. Det er derfor oplagt, at regeringen også fokuserer indsatsen her, siger Michal H. Nielsen.

 

Klimapakken er med til at udmønte EU’s overordnede mål om, at udledningen af CO2 i den ikke-kvoteomfattede sektor skal reduceres med 30 % i 2030. Det betyder også, at andre europæiske lande forpligter sig til at nå klimakrav.

 

- Der er lige så mange potentialer for energirenovering i de europæiske lande som i Danmark, hvis ikke flere. Derfor kan Danmark også vinde på den nye klimapakke, som bør medvirke til, at en lang række EU-lande prioriterer energieffektiviseringer i bygningsmassen i langt højere grad end i dag, siger Michael H. Nielsen.

 

De krav, Danmark via bygningsreglementet har haft til bygningers energiforbrug har medvirket til, at Danmark har udviklet en række spidskompetencer i forhold til energieffektive byggematerialer og energirenovering. Og det har industrien dygtigt forstået at udnytte til eksport af danske løsninger.

 

EU-Kommissionens klimapakke skal nu forhandles med Europa-Parlamentet og med medlemslandene.

 

Kontaktinformation

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Kommunikationskonsulent Mette Skovgaard Petersen, Dansk Byggeri, telefon 30 27 37 01