Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få gratis hjælp med de miljøfarlige stoffer og byggeaffaldet

Har du spørgsmål om håndtering af miljøfarlige stoffer fx asbest, bly, PCB? Har du styr på reglerne og ved hvem, der har ansvaret håndtering, anmeldelse af affald, tilsyn osv.? Hvis ikke, kan du få gratis hjælp hos det nyåbnede videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Opgaven for det nye videncenter er at hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og påvirker indeklimaet i bygningerne på en uhensigtsmæssig måde. Desuden skal det medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

Gratis telefon- og mailservice
VHGB har bl.a. en gratis telefon- og mailservice, hvor byggebranchen, rådgivere, kommuner og bygherrer kan henvende sig med spørgsmål om byggeaffald. Nummeret til telefontjenesten er tlf. 72 20 29 30 og hjemmesiden hedder www.vhgb.dk.

Nyhedsmail
På hjemmesiden kan du også tilmeldes en nyhedsmail, så din virksomhed løbende kan være ajour med, hvad der sker på området.

Om VHGB
VHGB er et uafhængigt og uvildigt center op startet af Dansk Byggeri og finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.