Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri: Renovering er nu det vigtigste marked

Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin inden for byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen

Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og vedligeholdelse. Her er beskæftiget cirka 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand. Det svarer til 40 %.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle oplagte vilkår, der gør, at renovering er kommet så højt på lystavlen, som det er tilfældet. Blandt andet det forhold at en meget stor del af det samlede byggeri er kommet i renoveringsalderen. Samtidig er der kommet meget fokus på energidelen, som betyder, at private og professionelle bygherrer har fået meget større fokus på at nedbringe energiforbruget gennem renoveringsindgreb, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Michael H. Nielsen fremhæver også det store arbejde, som er blevet gjort i byggebranchens egne rækker for at få skabt et godt grundlag for at arbejde med renovering. Det er lykkedes gennem netværk og dialog at få alle til at se en fordel i at trække i samme retning.

Som et godt eksempel peger Michael H. Nielsen på det netop etablerede samfundspartnerskab REBUS, som Innovationsfonden har bevilliget 35 millioner kr. til. Med 8 millioner fra Realdania og 6 millioner fra GI samt medfinansiering fra en række af byggeriets stærke virksomheder har REBUS et samlet budget på ca. 81 millioner kr.

- Projektet har fokus på bæredygtig energirenovering, og er ikke opstået ud af det blå, men gennem flere års samarbejde for partnerskabet i netværket InnoBYG med stærke partnere som NCC, Saint-Gobain, COWI, Henning Larsen Architects, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening, SBi/Aalborg Universitet, DTU og Teknologisk Institut, fortæller Michael H. Nielsen og fortsætter:

- I projekter som samfundspartnerskabet REBUS må vi ikke glemme fundamentet. Men det mest spændende er selvfølgelig fortsættelsen, hvor vi i partnerskabet har givet håndslag på at realisere mål om 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug under renovering samt 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen.

For Dansk Byggeri er det en vigtig sejr for branchen, at den formår at løfte en sådan udfordring og sætte et sådant samfundspartnerskab på skinner. Det er vigtigt for projektet, at der fremadrettet bliver skabt stadig nye forretningsområder for branchens virksomheder. Samtidig giver REBUS mulighed for at vise, at vi kan udvikle og innovere på tværs af aktørerne i byggeriet, så der bliver skabt nye effektive forretningsmodeller, siger Michael H. Nielsen og tilføjer:

- Jeg mener, det er væsentligt, at byggeerhvervet viser sig i stand til at gennemføre et samfundspartnerskab, der kan anvise nye veje og muligheder samt anskueliggøre, at offentlige midler til innovation i byggeriet er en god investering.