Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Overenskomstfravigende aftaler

Vidste du, at medlemmer af Dansk Byggeri kan gøre brug af overenskomsternes bestemmelser om forsøgsordninger? Det betyder, at du lokalt kan lave overenskomstfravigende aftaler med dine medarbejdere om arbejdstider, nedmanding i akkord eller noget helt tredje. Læs mere her

Dansk Byggeri og forbundene i BAT-Kartellet har ved OK2014 aftalt, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen skal have mulighed for at lave lokale aftaler, der fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser.

Det kan fx være en lokalaftale om andre arbejdstider end nævnt i overenskomsten, alternative samarbejdsformer, etablering af multisjak, aftaler om fælles lønformer mellem de forskellige faggrupper - mulighederne er uendelige.

Hvis der fx ikke lige er den arbejdsregel i overenskomsten, du og medarbejderne gerne vil have, kan I måske blive enige om en anden lovlig model.

Dansk Byggeri opfordrer medlemsvirksomhederne til at gøre brug af overenskomsternes muligheder for at lave lokale aftaler. På Dansk Byggeris hjemmeside kan du læse mere om overenskomstfravigende aftaler samt se eksempler.

Læs mere om overenskomstfravigende aftaler

Du skal indsende lokalaftalen til godkendelse hos Dansk Byggeri, og dine medarbejdere skal indsende den til deres forbund, hvorefter parterne afventer svar.

Har du brug for hjælp til at udforme en lokalaftale, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat på telefon 72 16 00 00.