Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer - internat

Kom med på kursus, hvor du bliver rustet til at opfylde de nye lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør koordinatoren i stand til på vegne af bygherren at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter - både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe
Bygherre, rådgivere, arkitekter, entrepriseledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage sikkerhedskoordinatorfunktionen.


Forventet udbytte
Opfyldelse af de nye lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør koordinatoren i stand til på vegne af bygherren at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.


Indhold
Inspiration til hvordan koordinatoren kan arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og bygningsfasen. Men også forslag til hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøgrupperne på byggepladserne, så der kan arbejdes effektivt og systematisk med forbedringer af arbejdsmiljøet gennem:

  • Analyser
  • Risikovurdering
  • Forebyggelse
  • Arbejdsmiljøgranskning
  • Afgrænsning og koordinering
  • Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
  • Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
  • Ledelse af sikkerhedsorganisationen
  • Nye samarbejdsformerKurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.


Koordinatorinternatet varer 37 timer over 4 sammenhængende dage.

Der er ledige pladser på næste kursus, som er den 11. januar i Aarhus.