Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri: COP21-aftale kræver hårdt arbejde at realisere

Dansk Byggeri kalder det vigtigt, at der nu endegyldigt er sat en klimadagsorden i stort set alle lande

Dansk Byggeri glæder sig over klimaaftalen, men mener dog, at man kunne være gået længere. Samtidig venter der ifølge organisationen et stort arbejde forude.

- Klimaaftalen kunne være mere ambitiøs, men stort set alle verdens lande har nu forpligtet sig til hver sit reduktionsmål, og det er godt nyt. Det betyder, at alle klodens lande er moralsk forpligtede til at efterleve de mål, de har indmeldt for egne CO2-reduktionsmål. Men nok så vigtigt er det, at der dermed endegyldigt er sat en klimadagsorden i stort set alle lande, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, i en kommentar til COP21-aftalen.

På langt de fleste områder er klimaomstilling en meget langvarig proces, som kræver udvikling af nye teknologier, omstilling af betydelige sektorer som landbrug og transport og opgradering af bygningsmassen.

- Den slags tager tid og koster penge og sker ikke af sig selv. I Danmark har vi, gennem tidligere tiders fokus på at være i front med grønne og klimarigtige løsninger, bragt os i en styrkeposition. Vi har nu fået nye håndtag i salgsarbejdet på eksportmarkederne. Verdens lande skal nu alle forholde sig til, hvordan de helt konkret når deres mål fra COP21, og det kan vi hjælpe dem med via dansk teknologi og know-how, siger Michael H. Nielsen.

Netop fordi der skal tænkes langsigtet, er det ifølge Michael H. Nielsen uhyre vigtigt, at der er forpligtende og stabile langsigtede mål at arbejde med. Det gælder i den hjemlige regulering, men også for alle eksporterende virksomheder.

- Med et overordnet mål om højst 2,0 graders temperaturstigning og dertil individuelle mål for hvert enkelt land er vi meget tættere på at have nogle internationale mål, som giver mening. Det gør det nemmere at kapitalisere investeringen i at bringe os i front med klimateknologi og herunder energirenovering af bygninger, grønne energiformer og nye måder at udnytte energien på i det byggede miljø, siger Michael H. Nielsen.

- En positiv sideeffekt af COP21 er det engagement som for eksempel verdens store byer har lagt for dagen i forhold til at klimatilpasse og omstille til lav-emissions byer. Målsætninger, som dem, der er opstillet for København og andre byer om at blive CO2 neutrale inden for en fastsat årrække, kan vise sig at have mindst lige så stor effekt på innovation og engagement som selve FNs klimaaftale.