Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag ved levering af byggematerialer på byggepladsen eller i trælasten

Levering af byggematerialer på en byggeplads eller i en trælast kan fx være leverance af vinduer, modulbyg, spær eller inventar. 

Hygiejne tiltag
Der bør sikres en god håndhygiejne for chaufførerne ved at kræve hyppig håndvask eller brug af håndsprit og brug af handsker tilpasset forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chauffører opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

Arbejdszoner
Ved tæt samarbejde med en anden operatør på byggepladsen eller arbejdere i trælasten bør man ikke komme for tæt på hinanden. Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand, så det anbefales at minimum denne afstand overholdes. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Kommunikation bør ske over telefon og gennem anden digital kommunikation.

Handelsdokumenter
Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Når der skal kvitteres for levering af materialer, skal der sikres en proces, hvor smitte ikke udgør en risiko. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen eller i trælasten og overfører dem digitalt til byggematerialeproducenten og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for straks at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i.

På byggepladsen eller i trælasten
Medarbejderen bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads eller trælast. Da det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden i produktionshaller og på byggepladser, anbefales det at holde en afstand på mindst en til to meter. Dette kan ændre sig som følge af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen eller i trælasten bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Nogle gange vil det være umuligt at tillade, at dette gælder fx for enden af ​​pumpeslangen, som derfor bør vaskes og rengøres især efter afslutningen af ​​tildelingen. Alle bør bære handsker.

Ovenstående vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Danske Byggecentre. Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger. Danske Byggecentre kan kontaktes via e-mail: bdb@bdb.dk