Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag på byggepladsen

1. Generelt
Det private arbejdsmarked er ikke lukket ned. Det er vigtigt, at der fortsat bliver bygget, så den danske økonomi holdes i gang. Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en praktisk vejledning om, hvordan forebyggende foranstaltninger kan implementeres på byggepladsen. Vejledningen op så den tager hånd om hele byggepladsens arbejdszoner. 

 1. Kontormiljø, møder og kantine
 2. Arbejder indendørs
 3. Arbejder udendørs
 4. Omklædning
 5. Ved levering af materialer på byggepladsen

Dansk Byggeri beder medlemsvirksomhederne om at tage foranstaltninger i virksomhederne for at forhindre, at virussen spreder sig inden for virksomheden. Disse foranstaltninger bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder.

Se f.eks. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller coronasmitte.dk.

Fra onsdag den 18. marts 2020, kl. 10.00, gælder et forsamlingsforbud på offentlige steder for forsamlinger på mere end 10 personer, både indendørs og udendørs. Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne. Statsministeren opfordrer dog til, at forbuddet også efterleves privat, så Dansk Byggeri opfordrer fortsat medlemmerne til at samles så få som muligt, fx ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel. Se mere i det følgende.

For at undgå smitte anbefaler sundhedsmyndighederne generelt følgende:

 • Begræns fysisk kontakt – hold gerne to meters afstand og undgå så vidt muligt at samle mere end 10 personer på samme sted, fx i skurvogne mv.
 • Nys eller host i dit ærme
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Vis hensyn og hold afstand til andre

Sundhedsmyndighederne har udgivet materiale, der kan opsættes på byggepladser, skurvogn mv.

Download Sundhedsstyrelsens materiale her


Dansk Bygger anbefaler derudover generelt til, at;

 • gentage og indskærpe vigtigheden af overholdelse af retningslinjerne overfor virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere
 • der udpeges en ansvarlig for at sikre, at foranstaltningerne bliver overholdt
 • retningslinjer oversættes til de sprog, som medarbejderne taler,
 • henvise medarbejdere og samarbejdspartnere til: Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller coronasmitte.dk samt Arbejdstilsynets hjemmeside

Det er vigtigt at understrege, at virksomhedens medarbejdere skal kunne arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

2. Generelle tiltag
2.1. Vask hænder eller afsprit
Rengøring af alle arbejdspladser bør udføres hyppigere og man bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

2.2. Mød så få som muligt – og hold minimum to meters afstand
Der bør samles så få som muligt – hvis muligt max. 10 personer på samme sted på byggepladsen.

Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand. Der bør derfor holdes minimum to meters afstand. Det betyder bl.a., at pauser og frokost bør holdes forskudt, tilgang og afgang fra byggepladsen bør ske etapevis og samkørsel skal begrænses.

I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end to meter – og hold gerne møder udenfor.

2.3. Hold pauser forskudt
Sørg for, at medarbejderne holder pauser forskudt, hvis det er muligt. Ellers hold afstand på minimum to meter, når der holdes pauser.

2.4. Rengør hyppigere
Rengøringen bør udvides med en desinficerende aftørring af dørhåndtag, kontakter, paneler, gelændere og andre typiske kontaktpunkter. Den almindelige daglige rengøring bør fortsætte med fokus på aftørring af overflader. Det bør indikeres, at der er gjort rent evt. med lukket dør og en seddel på døren med rengøringstidspunkt.

3. Kontormiljø, møder, kantine
I tråd med Statsministerens udmelding på pressemødet den 11. marts 2020 meldte Erhvervsministeriet bl.a. ud, at ”Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.”

Dansk Byggeri opfordrer derfor til, alle opgaver der kan løses hjemmefra, løses hjemmefra. Det gælder for nuværende frem til den 29. marts 2020.

3.1. Kontor
Kontoret bør indrettes, så der er minimum to meters afstand mellem arbejdsstationer. Det er vigtigt, at afspritte tastatur, mus, bord og dørhåndtag af hyppigt – også selvom det kun er dig der arbejder på arbejdsstationen.

3.2. Møder
Fysiske møder bør som udgangspunkt undgås og udskydes. Hvis det ikke er muligt, så bør så få som muligt deltage. Hold afstand på minimum to meter.

Ved fysiske møder forstås bl.a. projektafklaringer, før-gennemgang, afleveringsforretninger, et-års gennemgang, fem-års gennemgang. Overvej i den forbindelse om der skal indgås suspensionsaftaler, hvis fem-års gennemgang udskydes.

3.3. Kantine
Sprit dine hænder af, inden du tager din tallerken. Hvis du tager mad flere gange, så tag en ny tallerken og nyt bestik. Sprit hænderne af igen. I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end to meter. Spis eventuelt frokost i det fri, hvis vejret tillader det.

4. Arbejder indendørs
4.1. Arbejdszoner
Opdel arbejderne indendørs i arbejdszoner, hvis det er muligt. F.eks. kan de forskellige fag gå adskilt, og arbejde på forskellige dele af byggeriet. Ajourfør plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med de aftaler i indgår. Kommunikation mellem fag bør foregå over telefon og gennem anden digital kommunikation.

4.2. Værnemidler
Ved brug personlige værnemidler skal det sikres, at de kasseres på en måde, hvor andre ikke kan komme i kontakt eller berøring med værnemidlerne. Det kan bl.a. gøres ved at værnemidlerne bliver lagt i en plasticpose, som efterfølgende lukkes og smides ud. For værnemidler der kan genbruges, så bør disse afsprittes.

5. Arbejder udendørs
5.1. Arbejdszoner

Opdel arbejderne udendørs i arbejdszoner, hvis det er muligt. Ajourfør plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med de aftaler i indgår. Sørg for at holde afstand, og sikre at der er gode adgangsveje, så medarbejderne ikke oplever flaskehalse. Kommunikation mellem bør foregå med minimum to meters afstand eller over telefon.

5.2. Arbejdsmaskiner
Ved arbejde i maskiner bør dette anses på samme måde som en kontorplads. Det er vigtigt, at afspritte rat, gearstang og dørhåndtag af hyppigt – også selvom det kun er dig der arbejder i maskinen.

6. Omklædning

Omklædning bør ske enkeltvis, og der bør ske afspritning umiddelbart efter omklædning.

7. Levering af materialer på byggepladsen
7.1. Arbejdszoner
Chauffører bør så vidt muligt opholde sig i og omkring køretøjet. Det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden på byggepladser, anbefales det at holde en afstand på minimum to meter.

7.2. Handelsdokumenter

Den generelle anbefaling er, at chauffører selv underskriver køre- og følgesedler for at undgå smitte på byggepladsen. Dette for at undgå, at der sker kontakt gennem papirer og/eller Ipads. Køre- og følgesedler gemmes og sendes digitalt både internt og ud til kunden. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for straks at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i.

Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger. Dansk Byggeri kan kontaktes via mail og telefon.

De anbefalede foranstaltninger er omfattende, men skal ses som en hjælp til, at vi hurtigst muligt får normaliseret situationen.