Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Svanemærket og EU-blomsten

Frivillige kriteriebaserede miljømærker for produkter og serviceydelser (Svanemærket er også for bygninger og renovering). Her kan du læse mere om Svanemærket og EU-blomsten og få en forståelse for, om de er relevante for dig.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, mens EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke.

Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele livscyklus – dvs. på hele produktets rejse fra råvarer over produktion og brug til genanvendelse/bortskaffelse. Og de stiller skrappe miljø- og kemikaliekrav i alle relevante dele af produktets livscyklus.

Målene og kriterierne for Svanemærket og EU-Blomsten er næsten identiske. Forskellen mellem de to mærker ligger stort set kun i, hvilke produkter der kan mærkes. Der findes i øjeblikket 59 forskellige produktgrupper, hvor man kan blive certificeret med Svanemærket, mens der tilsvarende findes 26 for EU-Blomsten. Flere af disse produktgrupper er relevante for byggebranchen.

Svanemærket byggeri og renovering
Svanemærkede bygninger og renoveringsprojekter er både et godt valg for miljøet og for de mennesker, der efterfølgende skal bo eller opholde sig i bygningen. Svanemærket sikrer nemlig, at den nye eller renoverede bygning lever op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, bygge-/renoveringsprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.

Ved renoveringer er der endvidere krav til miljøkortlægning og nedbrydningsprocessen.

Svanemærkede bygninger og renoveringer fremmer cirkulær økonomi. Eksempelvis understøtter kemikaliekravene muligheden for, at materialerne kan recirkuleres senere i livscyklus. Der er ligeledes krav til, at der udarbejdes en digital logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der bliver brugt, og hvor de er placeret i bygningen. Dette øger muligheden for genanvendelse i fremtiden – og dermed mindre ressourceforbrug og mindre affaldsmængder.

Merværdi for dig

Svanemærket og EU-Blomsten kan være noget for dig, hvis du er producent af byggevarer eller bygherre – og hvis du ønsker et enkelt og tydeligt markedsføringsredskab, men også et officielt bevis på din miljøindsats. Fordelen ved de to officielle miljømærker er, at de findes på mere end 17.000 forskellige produkter og serviceydelser på det danske marked, og kendskabet til de to mærker er højt. Fx kender 9 ud af 10 danskere Svanemærket.

Du kan læse mere om Svanemærket og EU-blomsten hos Ecolabel her.