Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Indeklimamærket

Frivillig kriteriebaseret miljømærke for produkter og bygninger. Du kan læse mere om Indeklimamærket her og få en forståelse for, om den er relevant for dig.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for byggeprodukter og -materialer, inventar og bygninger, som har gennemgået omfattende prøvning og lever op til bestemte krav vedrørende afgasning af kemikalier i brugsfasen.

Indeklimamærket stiller krav til hvilke stoffer, der må afgasse (fx må der ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra produkterne), en maksimumværdi for afgasningen, frigivelse af fibre og partikler, samt krav til lugtindtrykket.

Merværdi for dig
Indeklimamærket kan være noget for dig, hvis du er producent af byggevarer eller bygherre og har stort fokus på, at dit produkt/byggeri er sundt for de mennesker, der bruger det, og ikke udgiver farlige kemikalier i brugsfasen. Indeklimamærket giver desuden ekstra point i Active House-certificeringen.

En anden fordel er, at Bygningsreglementets krav om, at mineraluldsholdige materialer (fx lofter) ikke må afgive fibre til indeklimaet, anses for opfyldt, hvis loftet er indeklimamærket.

Andre mærker med fokus på Indeklima
Udover Dansk Indeklima Mærkning kan der nævnes andre frivillige certificeringsordninger med fokus på afgasning fra byggevarer. Disse kan fx være meget udbredte i andre EU-lande (bl.a. Emicode og M1 i hhv. Tyskland og Finland) og på EU-niveau (bl.a. Eurofins Indoor Air Comfort).

Både EMICODE og M1 certificerer, at produktet er blevet testet i et uafhængigt laboratorium, og det har opfyldt de angivne kriterier.

Eurofins ”Indoor Air Comfort” (IAC) viser overensstemmelse af produktafgasning med eksisterende kriterier for lave VOC-emissioner, enten lovkrav udstedt af EU’s og medlemsstaternes myndigheder eller frivillige mærkningsordninger i EU.

Du kan læse mere om Indeklimamærket hos Dansk Indeklima Mærkning her.