Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

FSC og PEFC

Kriteriebaserede bæredygtighedscertificeringsordninger for træbaserede produkter.

Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) er to adskilte internationale certificeringsordninger, hvis formål er at fremme bæredygtig skovforvaltning gennem certificering af skove og virksomheder som producerer, forarbejder og handler med træ.

FSC og PEFC tager begge udgangspunkt i certificering af skovejendomme og har fokus på sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. FSC og PEFC har hver især deres grundprincipper, som skovejeren skal overholde, men de vigtigste fælles aspekter kan opsummeres til beskyttelse af skovmiljøet (bevare skovens miljømæssig værdi, minimere påvirkning fra aktiviteter i skoven, sikre en bæredygtig skovforvaltning) samt hensyn til sociale og økonomiske problemstillinger (overholde international og national lovgivning og aftaler, sikre arbejdstagers rettigheder og ansættelsesforhold, tage hensyn til oprindelige folks rettigheder, støtte lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd).

Virksomheder, der beskæftiger sig med primær produktion af træ, dvs. skovejendomme, kan få certificeret skoven. De efterfølgende led, som forarbejder og handler med træbaserede produkter kan sporbarhedscertificeres. Det kræver, at virksomhederne har styr på deres certificerede træbaserede materiale ved indkøb, gennem produktionen og ved salg. Formålet er at sikre at træart og FSC OG PEFC Kriteriebaseret bæredygtighedscertificeringsordninger for træbaserede produkter oprindelse er kendt, at det anvendte træbaserede materiale er lovligt fældet og handlet, at certificeret materiale holdes adskilt fra ikke certificeret materiale og at der er klar sporbarhed gennem dokumentation. Herved kan det sikres, at træet kommer fra lovlige og ansvarlige kilder.

Merværdi for dig
FSC eller PEFC kan være noget for dig, hvis du er producent af træbaserede byggevarer og gerne vil sikre dig og dine kunder, at træet i dine produkter kommer fra lovlige, bæredygtige og ansvarligt drevne skove.

Du skal huske, at sporbarhedscertificering ikke er et kvalitetsstempel ifm. indholdet af skadelige stoffer, indeklima, energiforbrug, samlede miljøbelastninger eller muligheder for genanvendelse (som er på fokus i andre mærkningsordninger, fx EU-Blomsten, Svanemærket, Cradle to Cradle eller Indeklimamærket). Derimod fokuserer både FSC og PEFC på ansvarlig produktion af træbaserede produkter, lovlig hugst, handel og produktion i forsyningskæden for træ.

Læs mere om FSC på deres hjemmeside her.

Læs mere om PEFC på deres hjemmeside her.