Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

EPD - En miljøvaredeklaration

Frivillig LCA-baseret miljødeklaration for byggeprodukter. Du kan læse mere om EPD her og få en forståelse for, om den er relevant for dig.

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD, på engelsk) er en frivillig dokumentation af byggevarers miljømæssige egenskaber. Den er baseret på en livscyklusvurdering (LCA), som bl.a. udarbejdes på baggrund af data indsamlet ved producenten. En miljøvaredeklaration er således en standardiseret og transparent metode til at dokumentere energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningerne i en byggevares livscyklus. En miljøvaredeklaration kan være tredjepartsverificeret.

De internationale standarder, som miljøvaredeklarationen bygger på, definerer hvilke faser i en byggevares livscyklus deklarationen skal omfatte, samt hvilke miljøpåvirkningskategorier.

I Danmark er EPD Danmark programoperatør for EPD’er på byggevarer, og sikrer at EPD’erne lever op til kravene i standarderne. Programoperatøren EPD Danmark koordinerer den administrative proces, herunder verificering og publicering af EPD’er. EPD Danmark er medlem af ECO platform, som er en paraplyorganisation for europæiske EPD programoperatører.

Merværdi for dig
En miljøvaredeklaration kan være noget for dig, hvis du er producent af byggevarer og gerne vil give en kvantitativ vurdering af dit produkts miljøbelastning. Miljømærker som fx Cradle to Cradle, Svanen og EU-Blomsten giver en kvalitativ vurdering af produktets miljøeffekter.

En miljøvaredeklaration kan hjælpe dig med at fremtidssikre din markedsposition igennem den cirkulære omstilling; der er efterhånden flere og flere producenter, som vælger at få lavet miljøvaredeklarationer på deres produkter, og der stilles flere krav til miljøvaredeklarationer i fx offentlige udbud, bygningscertificeringsordninger mm. Derudover er der stor sammenhæng mellem EPD og PEF (Product Environmental Footprint, jf. baggrundsrapport, side 29), som forventes indført i den nærmeste fremtid som enten frivillig eller obligatorisk værktøj til at kvantificere miljøeffekter af produkter på EU-niveau.

Allerede i dag giver EPD fordele ved de fleste bygningscertificering (bl.a. DGNB, LEED®, BREEAM og Active House), hvor man tjener ekstra point ved at anvende byggevarer med fx en EPD i et byggeri. Københavns Kommune er desuden begyndt at stille krav om EPD’er på et begrænset antal bygningsdele ved eget nybyggeri.


Du kan læse mere om EPD hos EPD Danmark her