Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

DGNB

Frivillig kriterie- og LCA-baseret bæredygtighedscertificering for bygninger og byområder. Du kan læse mere om DGNB her og få en forståelse for, om den er relevant for dig.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, German Sustainable Building Council) er den mest anvendte certificeringsordning for byggeri i Danmark, og drives i Danmark af det danske Green Building Council (DK-GBC).

Ved en DGNB-certificering vurderes et byggeri ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder: Miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proceskvalitet. Byggeriet tjener point ved adskillige underkriterier, herunder fx indeklima, totaløkonomi, LCA, anvendelse af byggevarer med EPD, miljørisici ifm. byggevarer, miljøpåvirkning ifm. indvinding af materialerne, akustik mm. På baggrund af denne evaluering tildeles byggeriet en sølv-, guld- eller platincertificering.

DGNB blev, af den danske byggebranche, identificeret som den mest omfattende certificeringsordning, som fokuserer på bæredygtighed holistisk set og ikke kun på miljømæssige aspekter.

Merværdi for dig
DGNB kan være noget for dig, hvis du er bygherre og gerne vil demonstrere, at dit byggeri ikke kun er miljøansvarligt, men bæredygtigt i det hele taget, dvs. både økonomisk rentabelt og med en social værdi. Certificeret byggeri kan tiltrække store kunder, som ønsker at leje sig ind i bæredygtige bygninger.


Læs mere om DGNB hos Green Building Council Denmark her

Og hos DGNB Systems her