Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Cradle to cradle certified

Frivillig kriteriebaseret miljømærke for produkter. Du kan læse mere om Cradle to Cradle certifikatet her og få en forståelse for, om den er relevant for dig.

Cradle to Cradle CertifiedTM er en international tredjepartsverificeret produktstandard, hvor produkter (bl.a. også byggematerialer) vurderes ud fra en række kriterier inden for fem kategorier: Materialesundhed (indholdsstoffer), genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcer, social ansvarlighed. Produktstandarden er holistisk og for at opnå og opretholde certifikatet, skal produkt og processer løbende forbedres frem mod et 100 pct. positivt aftryk på mennesker og miljø. Dette dokumenteres ved re-certificering hvert andet år.

Merværdi for dig
Cradle to Cradle kan være noget for dig, hvis du er byggevareproducent og har fokus på miljø, sociale forhold, sundhed og økonomi samt ønsker internationalt brugbar dokumentation for arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Cradle to Cradle bliver mere og mere udbredt i byggebranchen og anerkendes af bl.a. arkitekter som dokumentation for produktets bæredygtighed på alle parametre og omstilling til cirkulær økonomi.

Byggecertificeringsordningerne LEED® og BREEAM Holland anerkender Cradle to Cradle certificerede produkter som dokumentation for bl.a. indholdsstoffer og materialesundhed, og de honoreres derfor med ekstra point. Cradle to Cradle certificerede produkter er de eneste, der kan opnå maks. point i Googles internationale database for bæredygtige byggematerialer, Portico. Desuden kan man automatisk optages i de to databaser, UL SPOT (Tidligere Green Wizard) og Delta Development Group, der anbefaler Cradle to Cradle frem for andre certificeringer. Den amerikanske miljøstyrelse, US EPA, anbefaler Cradle to Cradle certificerede byggeprodukter til staternes offentlige indkøbere.

Læs mere om Cradle to Cradle certficering hos C2C her.